Tag Archives: فوائد سیب زمینی در درمان زخم ها و سوختگی ها

فوائد سیب زمینی در درمان زخم ها و سوختگی ها

گیاهی علفی ، یک ساله و دارای ساقه های تغییر شکل یافته زیر زمینی است که غده آن از تورم و ضخیم شدن قسمتهای انتهایی این ساقه ها به وجود می آید. سیب زمینی دارای انواع زیادی است که بر مبنای زود رس یا دیررس بودن ، رنگ پوست و بافت ، شکل غده ضخامت پوست و سایر صفات گروه …

ادامه مطلب