Tag Archives: رانندگی ایمن

رانندگی ایمن

در رانندگی هنگام شب، سرعت ایمن حدود ۱۵ کیلومتر کمتر از سرعت در روز است. به این نکته توجه کنید که ممکن است برخی رانندگان یا عابرها دیدشان در شب به خوبی روز نباشد یا برخی موانع را در شب به خوبی تشخیص ندهند. اگر قصد توقف دارید، فرصت کافی برای اتومبیل پشت سر خود فراهم کنید تا بتواند اقدام …

ادامه مطلب