Tag Archives: خطر صاعقه

خطر صاعقه

صاعقه بین ابرها ضرری ندارد زیرا انرژی الکتریکی در جو پراکنده می شود ، ولی صاعقه بین ابر و زمین موجب حریقها و انفجارات و تلفات بوده است . ایستادن و پناه بردن به تک درخت در این موارد بسیار خطرناک است زیرا معمولا” صاعقه به بلندترین جسم روی زمین حمله می کند. بهتر است در بیابان هنگام صاعقه بلادرنگ …

ادامه مطلب

خطر صاعقه

صاعقه بین ابرها ضرری ندارد زیرا انرژی الکتریکی در جو پراکنده می شود ، ولی صاعقه بین ابر و زمین موجب حریقها و انفجارات و تلفات بوده است . ایستادن و پناه بردن به تک درخت در این موارد بسیار خطرناک است زیرا معمولا” صاعقه به بلندترین جسم روی زمین حمله می کند. بهتر است در بیابان هنگام صاعقه بلادرنگ …

ادامه مطلب