Tag Archives: انواع حوادث در محیط کار

انواع حوادث در محیط کار

معمولاً در کتابهای لغت ، کلمه حادثه را به معنی رویداد ، واقعه و پیش آمد تعبیر می کنند و منظور از آن عمل و رویداد ناخوشایند و خارج از نظمی است که امکان دارد پیامدهای آن خسارت جانی و مالی برای افراد داشته باشد . در عصر حاضر با پیشرفت روز افزون تکنولوژی  هرچند همه گونه وسایل آسایش و …

ادامه مطلب