۸ فقره آتش سوزی در باغات و مراتع و افزایش حریق های متفرقه فقط بدلیل بی احتیاطی همشهریان

IMG_0438 IMG_044562b2a60e-c73d-4603-b248-db6b14c10082آتش سوزی در باغات و مراتع و کشتزارها همچنان رو به افزایش شدید می باشد لذا روابط عمومی سازمان از مردم و همشهریان عزیز تقاضا دارد که نهایت رعایت مسایل ایمنی را نموده تا شدت حریق ها کم گردد.زیرا ممکن است به دلیل اعزام بیش از اندازه برای حریق های متفرقه در مواقع مهم و اضطراری در خدمات رسانی به همشریان عزیز باز بمانیم.همشهریان عزیز می توانند با رعایت مسائل زیر از شدت حریقها بکاهند.

۱) آمادگی تراکتورها با تجهیزاتی مانند دیسک، سمپاش پشت تراکتوری و غیره جهت مقابله اولیه با حریق و جلوگیری از گسترش آن با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی.

۲) آماده نمودن محلهای آبگیری آسان با هماهنگی اداره آب و فاضلاب .

۳) عدم آتش زدن سفال بعد درو جهت کشت محصولات شالی، پنبه و غیره – آگاه سازی از عواقب و خطراتی که از این سهل انگاری بوجود می آید و منجر به ضرر و زیان مالی و در بعضی مواقع جانی به کشاورزان عزیز می شود.

۴) آماده باش و بسیج همگانی جهت مقابله اولیه و جلوگیری از گسترش حریق با رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی

۵) عدم انبار و تجمیع نمودن کاه در مجاورت منازل و مناطق مسکونی، مناطق پر خطر، داخل انباری و …

۶) تمهیدات لازم درخصوص عدم دسترسی کودکان به وسایل آتش زا

۷) درصورت تجمیع و انبار نمودن کاه در محلهای مناسب و رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی الزامی می باشد.

۸) معاینه فنی کلیه تجهیزات کشاورزی که در امر جمع آوری غلات و کلزا بکارگیری می گردد امثال تراکتور، کمباین وکامیون و …

۹) عدم استعمال دخانیات و تاکید بسیار بر این امر حتی الامکان در فصل برداشت محصولات غلات و کلزا

۱۰) عدم استفاده از وسایل موتوری و موتورهای آب با نقص فنی که موجب خروج آتش از اگزوز می شوند.

۱۱) در کل رعایت مسائل ایمنی در استفاده از هر نوع وسایلی که به نحوی با مواد سوختنی و آتش سر و کار دارند الزامی و توصیه می گردد.