اصول ایمنی و حفاظتی مدارس

18173

 

اصول ایمنی و حفاظتی مدارس 

الف- وضع ساختمان:

۱ – استفاده از ساختمانهای معمولی ومسکونی برای احداث مدرسه و عدم رعایت شرایط ایمنی و تامین راه فرار کودکان موجب می شود که در صورت بروز حوادثی از قبیل زلزله- اتش سوزی . بارندگیهای شدید- مخاطرات جبران ناپذیری برای کودکان فراهم سازد.

۲- ساختمان مدارس مخصوصا دبستانها باید یک طبقه بوده و علاوه بر راه خروجی که از کلاسها به راهرو و عمارت باز میشود راه خروجی به حیاط و محوطه باز وجود داشته باشد که در صورت بروز سانحه کودکان بتوانند بدون برخورد با مانعی فورا از ساختمان خارج شوند این اصل مسلم باید در ساختمانهایی که در آینده برای دبستانها احداث خواهد شد رعایت گردد در مورد ساختمانهای فعلی نیز حداکثر دو طبقه(بشرط داشتن راهرو و پلکان وسیع )قابل قبول است.

۳- کلیه ساختمانهائی که برای دبستان و دبیرستان مورد استفاده قرار می گیرد باید رعایت استحکام و مقاومت در برابر زلزله با مصالح نسوز ساخته شده و از بکار بردن چوب و تخته و اکوستیک و پارچه و سایر اجسام قابل اشتعال و تزئین آنها بکلی خودداری شود.

۴- سیم کشی برق ساختمان مدرسه باید با رعایت شرایط ایمنی و فنی منحصرا از زیر کار انجام گیرد و حتی المقدور از بکاربردن کلید و پریز در اطاقهای درس و راهروها احتراز نموده و از جعبه تقسیمهای فلزی قفل دار استفاده کنند و در موارد ضروری نیز کلید و پریزها در ارتفاعی نصب شود که در دسترس کودکان نباشد.

۵- عرض راهرو برای هر صد نفر دانش آموز در یک عمارت یک طبقه ۶۰ سانتیمتر ودر عمارتی که دارای طبقات بیشتری باشند یک متر محسوب می شود ولی در هر حال عرض هیچ یک از راهروها و پله ها نباید از ۲متر کمتر باشد.

۶- در هر دو طرف پلکان باید حفاظت و دست اندازی به ارتفاع۸۰ سانتیمتر و با استحکام کامل پیش بینی شود که اطفال بتوانند در موقع صغود و نزول از آنها استفاده کنند.

۷- در جلوی پلکان و سراسر هر طبقه باید درب ایزوله ضد دود وجود داشته باشد که از نفوذ دود به طبقات بالا جلوگیری شود.

۸- ایجاد پناهگاه در ساختمانهای جدید و حتی برای ساختمانهای قدیمی که فعلا برای مدهرس قرار گیرد.

۹- پیش بینی دستگاه حرارت مرکزی در ساختمان مدارس به نسبت قابل ملاحظه ای خطر بروزآتش سوزی را کاهش میدهد.

۱۰- هر مدرسه باید به نسبت دو برابر ساختمان دارای فضای آزاد باشد.

۱۱- وجود لوله کشی آب و نصب چند شیر مخصوص آتش نشانی (به نسبت وسعت ساختمان برای مدارس ضروری است.

۱۲- برای پوشش طوقه چاههای فاضلاب باید از تیرآهن وبتن ریزی قابل اطمینان استفاده نمود.

ب- تجهیزات و اقدامات احتیاطی:

۱ – در اولین ایام شروع سال تحصیلی باید از طرف مسئولین مربوطه درباره مخاطرات برق و دستکاری کلید و پریزها – دستکاری بخاریها- روشن کردن کبریت- سوزاندن کاغذ- دویدن و برخورد با شیشه های در و پنجره- نحوه خروج از اتاق درس در صورت بروز سانحه- طرز خروج از میان دود و فرود از پلکان و امثال آن مطالبی برای دانش آموزان گفته شود و آنهارا به عواقب بی احتیاطی و بی مبالاتی آشنا نمایند.

۲- در مدارسی که برای گرم کردن کلاسها از بخاری استفاده می شود باید قسمتی از دیوار اتاق را برای نصب بخاری خالی نموده و یا اطراف بخاری را با حفاظ فلزی مطمئنی بپوشاند که اطفال به بخاری دسترسی نداشته باشند و بتوانند سوخت آنرا کم و زیاد نمایند.

۳- نگهداری سوخت در ساختمان اصلی مدرسه عمل بسیار خطرناک می باشد برای انبار سوخت باید از مخزن سوخت زیرزمینی و یا لااقل محلی خارج از ساختمان اصلی استفاده شود.