۱۲عملیات در ۲۴ساعته گذشته

IMG_1609طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات سازمان در مورخ۹۴/۰۳/۱۵این سامانه ۳۸۱تماس داشته که از این بین تعداد ۱۲تماس منجر به عملیات، و ۳۶۹ تماس سایر از قبیل مزاحمت و تماس های اشتباه  بوده است.

این عملیات ها شامل کارخانه خشکبار سبزیجات ,لاستیک خودرو,درختان,علف هرز۲ مورد,گیر کردن پشت درب منزل,آتش زدن عمدی منزل توسط فرزند مالک,بیشه درختان ۲مورد,خرمن جو,مزرعه گندم,مراتع طبیعی می باشند در روز گذشته ۱۰خودرو و ۳۲ آتش نشان و امدادگر عملیات نمودند.