گیر کردن دست کودک

به گزارش رسیده از سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی روز گذشته  به تاریخ۹۳/۵/۱ شب هنگام دردریاچه تفریحی کوثر دست کودکی لابه لای نیمکت پارک گیر کرده بود که نیروهای امداد ونجات بوسیله ابزارهای بازکننده موفق شدند وی را رها کنند.