گیر کردن در آسانسور

درتاریخ۹۳/۴/۲۶طی گزارشی درساعت۱۰/۵۰صبح یک اکیپ ازامدادگران سازمان آتش نشانی به مکان حادثه اعزام شدند.شخصی درطبقه اول ساختمان سجاد واقع درخیابان شهدا ،میدان زندیه جنب بانک صادرات گیر کرده بود که نیروهای آتش نشانی بلادرنگ باقطع نمودن برق ،کابین آسانسور را به صورت دستی به طبقه دوم هدایت نموده وشخص را رها نمودند.