گیر افتادن حیوانات موذی

در مورخه۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری درساعت۴/۳۰بعدازظهر طی گزارش شما شهروندان ،نیروهای امدادونجات جهت انجام ماموریت به آدرس خیابان اراک کوچه شیرزادی اعزام شدند.مورد حادثه ترس ووحشتی بود که اهالی منزل مسکونی بابت یک عدد مار سمی بوجود امده بود.امدادگران شجاع بلادرنگ توسط گازCO2 اقدام به بی حس نمودن مار نموده و سپس از مکان خارج نمودند،