پیشگیری و آموزش به مدارس سطح شهر در پارک ترافیکی کوهسار

در مورخه هشتم لغایت نهم فروردین ماه ۹۸ به مدت دو روز متوالی به تعداد ۲۴۰ نفر دانش آموز مدارس مختلف در سطح شهر توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی ملایر در خصوص آموزش پیشگیری و ایمنی و نحوه آشنایی و برخورد با حوادث در پارک ترافیکی کوهسار انجام شد.

image_2019_4_29-12_6_17_465_gKk image_2019_4_29-12_7_10_554_CJV image_2019_4_29-12_9_0_278_5wj IMG_6234 IMG_6236 IMG_6239 IMG_6279 IMG_6280