وحشت از جغد

20131024130220gb-7طی گزارشی از نیروهای امدادی اتش نشانی روز گذشته هفتم خردادماه شب هنگام در ساعت۲۱شب اهالی منطقه ۱۶متری دوم گزارش صدای مشکوک وترسناکی را به مرکز ۱۲۵ گزارش دادند.نیروهای امداد ونجات بلادرنگ به محل اعزام شدند وبا جستجو وتفحص در نهایت جغدی را پیدا نمودند،که پس از گرفتن انرا به محیط زیست تحویل دادند.