واژگونی پژو ۲۰۶ در چشمه علی محمد

imagesمورخه۹۳/۰۱/۱۴راس ساعت۱۲/۳۵به ستاد سازمان اتش نشانی اطلاع داده شد پژو ۲۰۶ واژگون گردیده که نیروی امداد و نجات آتش نشانی سریعا به محل اعزام  و با تجهیزات مورد نیاز  فرد گیر کرده در داخل خودرو رها سازی انجام و توسط نیروی اورژانس به بیمارستان شهرستان اعزام گردید.فرد حادثه دیده اقای م.م دچار مصدویت شده و علت حادثه عدم رعایت سرعت  مجاز و لغزنده بودن جاده بوده است