واژگونی مرگبار

6047266_812دیروز در تاریخ ۳۱ تیرماه یکدستگاه پژو سواری در گردنه ی روستای بابا رییس دچار واژگونی شد.متاسفانه این سانحه رانندگی یک فوتی ویک مصدوم بجا گذاشت.مصدوم که از ناحیه ی دست وپا وسر آسیب دیده بود توسط اورژانس به بیمارستان امام حسین منتقل شد،لذا نیروهای آتش نشانی پس از استقرار در محل از احتمال آتش سوزی خودرو پیشگیری نموده وتا پایان انتقال خودرو در محل حضور داشتند.