واژگونی خودرو ی تیبا

در مورخ۹۳/۶/۲۲ در ابتدای جاده مرویل سواری تیبا به علت انحراف به چپ وسرعت بالا واژگون شد در این حادثه چهارمصدوم (دو مرد ودو زن) به بیمارستان منتقل شد.نیروهای  امداد ونجات سازمان آتش نشانی درمحل حضور موثر داشته وپس از برقراری امنیت در منطقه عملیات  را پایان رساندند.