واژگونی سواری پژو

ظهر روز گذشته در تاریخ۹۳/۵/۱ پژو سواری که توسط یک خانم هدایت می شد به علت بی احتیاطی از مسیر خود خارج وبه مجسمه ای درحاشیه  جاده سلامت برخورد می نماید که باعث گیر افتادن  راننده می گردد، نیروهای عملیاتی امداد گر سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی پس از عزیمت به محل حادثه بوسیله ابزارهای مخصوص بازکننده راننده را که  پشت فرمان گیر کرده بود رها ساخته  وتوسط فوریتهای پزشکی۱۱۵ به بیمارستان امام حسین(ع) اعزام نمودند،لازم به ذکر است  فرد مصدوم از نواحی دست وصورت ودنده های سمت چپ بدن دچار آسیب شده است.