واژگونی خودروی پراید منجر به فوت راننده در محور جاده ملایر- بروجرد

در مورخه هشتم خرداد ماه ۹۹ راس ساعت ۰۱/۵۸ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ یار آتش نشانی مبنی بر رویت یک دستگاه خودروی پراید در حال واژگونی اطلاع داده شد که به محض اطلاع یک دستگاه خودروی سنگین امداد نجات سازمان آتش نشانی به فرماندهی آتش نشان امدادگر رستمی به محل وقوع حادثه اعزام که به محض رسیدن با رویت واژگونی خودروی پراید که راننده آن در ابتدای واژگونی فوت نموده روبرو شدند که با در اختیار داشتن تجهیزات مخصوص اقدام به درآوردن راننده از زیر خودرو شدند و با هماهنگی با نیروهای ۱۱۵و عوامل بهشت هاجر جهت معاینه و انتقال جسد به سرد خانه اقدام شد که در پایان پس از امنیت کامل از حادثه با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط امدادگران سازمان به ایستگاه مربوطه بازگشتند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

image_2020_5_28-8_41_26_244_mnr image_2020_5_28-8_41_27_113_Og6
image_2020_5_28-8_41_30_727_Fxc image_2020_5_28-8_47_0_498_lt1