واژگونی خودروی تریلی تانکر دار حامل بنزین منجر به حریق

در مورخه بیست و دوم خرداد ماه ۱۴۰۰ طی تماس تلفنی که توسط رهگذران به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی برقرار گردید مبنی بر واژگونی خودروی تریلی حامل سوخت بنزین و آتش گرفتن آن اطلاع داده شد که بدون فوت وقت و به دلیل حساسیت موضوع خبر توسط فرمانده ایستگاه مرکز سه دستگاه خودروی سنگین عملیاتی همراه آتش نشانان به محل اعلام شده اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی سریعا بخاطر داشتن مواد سوختی و جهت جلوگیری از انفجار از طریق کف پروتئینه آتش نشانان اقدام به اطفاء نمودند که در این میان چون تانکر مذکور بطور کامل تخلیه نشده بود از طریق بی سیم از مرکز عملیات تقاضای دو دستگاه دیگر بصورت کمکی شد که با رسیدن و ملحق شدن دو دستگاه خودرو عملیاتی دیگر با درایت کامل تیم عملیاتی از طریق پمپ ضد جرقه وحریق اقدام به تخلیه مابقی بنزین موجود در تانکر شدند که در پایان ۱۸ آتش نشان موفق شدند تا پاسی از شب عملیاتی سنگین و نفس گیر در ساعت ۲/۴۵ دقیقه صبح حریق را اطفاء نمایندو پس از سرد سازی و ایجاد امنیت و آرامش در منطقه حریق به ایستگاه های مربوطه بازگشتند .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

WhatsApp Image 2021-06-14 at 14.54.47 WhatsApp Image 2021-06-14 at 14.54.48 WhatsApp Image 2021-06-14 at 14.54.50

WhatsApp Image 2021-06-12 at 23.53.52 (1) WhatsApp Image 2021-06-12 at 23.53.57 (1) WhatsApp Image 2021-06-12 at 23.53.57