واژگونی تریلر یدک کش

طی گزارش نیروهای امدادگر سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی درتاریخ۹۳/۶/۹حدود ساعت۱۱ شب تریلی حاوی ۶دستگاه اتاق تیبا درجاده محور ملایر- اراک نزدیک پمپ بنزین  روستای بیغش که از مسیر اصلی خود خارج شده بود ،واژگون گردیده.در این حادثه راننده آن با نام حجت الله طاهر آبادی از نواحی کمر-پا وسر آسیب دید وپای چپ او زیر داشبورد خودرو گیر افتاده بود نیروهای امداد ونجات سازمان سریعا بوسیله ابزاری به نام کاتر باز کننده وی را آزاد ساخته وبلا فاصله به بیمارستان اعزام نمودند.