واژگونی بیل مکانیکی در حال خاکبرداری منجر به فوت راننده

در مورخه ششم شهریور ماه ۹۸ راس ساعت ۱۳/۳۴ دقیقه بعداظهر طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر واژگونی بیل مکانیکی در حال خاکبرداری در یکی از محله های درون شهر اطلاع داده شد که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین امداد نجات همراه امدادگران سازمان با تجهیزات کامل به محل اعلام شده حرکت به محض رسیدن بارعایت اصول ایمنی ابتداء افراد تجمع شده در محل فوق را از محل دور نموده سپس با استفاده از بیل اقدام به بیرون آوردن شخص راننده که بدلیل واژگونی خودرو و ریخته شدن خاک به روی آن که در نتیجه منجر به فوت راننده گردیده بود بیرون آورده و با هماهنگی با نیروهای ۱۱۵ شخص فوتی را به سرد خانه بهشت هاجر انتقال دادند و در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط امدادگران سازمان به ایستگاه خود بازگشتند .

image_2019_8_29-8_49_44_1_bi6 image_2019_8_29-8_50_21_145_PDO image_2019_8_29-8_50_58_1_yOs image_2019_8_29-8_51_32_59_USN