نکات ایمنی در رابطه با ساخت و استفاده از شمع

۱- همیشه برای ذوب کردن موم از دماسنج استقاده کنید.

۲- در هنگام ذوب موم هیچوقت آن را تنها نگذارید و دنبال کارهای دیگر نروید. چون موم جوش نمی آید ، بلکه داغ و داغ تر میشود تا آتش بگیرد.

۳- برای خاموش کردن موم آتش گرفته ، هیچگاه از آب استفاده نکنید.

۴- اگر مقداری موم داغ روی دست شما ریخت ، ناحیه ای را که موم روی آن ریخته شده فورا در آب سرد فرو برید و موم را بردارید و محل زیر آن را مانند سوختگیهای دیگر درمان کنید.

۵- موم ذوب شده و داغ را هرگز در داخل دستشویی یا ظرفشویی نریزید.

۶- هیچوقت مایع معطر (عطر ها) را به شمعی که در حال سوختن است اضافه نکنید.

۷- فتیله را همیشه کوتاه و مرتب کنید تا شعله بلند نباشد و دود نکند.

۸- شمع های روشن را همیشه از محل هایی که آب تراوش میشود، دور نگه دارید.

۹- شمع ها را از مقابل نور شدید دور نگه دارید، چون نور شدید باعث بیرنگ شدن شمع می‌شود.

۱۰- شمع های روشن را همیشه در جا شمعی یا نگهدارنده قرار دهید. شمع روشن را بدون اینکه کسی در محل باشد روشن نگذارید، چون آتشسوزی براحتی ممکن است اتفاق بیفتد.

۱۱- خرده های آشغال از قبیل کبریت های سوخته یا فتیله را در داخل شمع ها قرار ندهید چون باعث آتش سوزی میشود.

۱۲- شمع روشن را در دسترس کودکان قرار ندهید.