نکات ایمنی استفاده از چرخ گوشت

چرخ گوشت وسیله ای است که برای آسایش و رفاه بیشتر طراحی شده ، ولی متاسفانه در کشورما براثر بی احتیاطی و سهل انگاری والدین از یک طرف و کنجکاوری کودکان از طرف دیگر بعضاً موجب بروز خسارات جبران ناپذیر جسمی نظیر قطع عضو کودک شده است در حقیقت اکثر قربانیان این وسیله رفاهی کودکان هستند که به خاطر عدم رعایت نکات ایمنی توسط والدین به خصوص مادران تاپایان عمر با معلولیت جسمی و عارضه روحی روبرو خواهند بود . هرچند خوشبختانه در سالهای اخیر به لحاظ ارائه آموزشهای لازم به اقشار مختلف مردم آمار حوادث چرخ گوشت در شهریزد به حداقل رسیده است، امامجددا رعایت نکات ایمنی مشروحه زیر در مورد استفاده از چرخ گوشت توصیه میگردد.

 -۱چرخ گوشت را هنگام استفاده وزمانی که مورداستفاده قرار نمی گیرد از دسترس کودکان دور نگه دارید.

-۲ از کارکردن با چرخ گوشت درحضور کودکان خودداری کنید، زیرا تجربه نشان داده است که اطفال به علت کنجکاوری با یک حرکت ناگهانی دست خود را به داخل چرخ گوشت فرو میبرند.

 -۳ طول سیم چرخ گوشت حداکثر۳۰ سانتی متر بیشتر نباشد .

 -۴چرخ گوشتی ایمن تر است که طول گلوی آن بیشتر و قطر گلوی آن کمترباشد.

 -۵ازشستشوی قسمتهای برقی چرخ گوشت به وسیله آب جداً خودداری کنید و برای نظافت آن فقط از پارچه مرطوب استفاده نمائید .

-۶ حتی یک لحظه بچه ها را با چرخ گوشت  ، هرچند برای کارفوری ( جوابگویی به تلفن یا به صدا در آمدن زنگ منزل ) لحظه ای تنها نگذارید.

اگرحادثه ناگواری هنگام استفاده از چرخ گوشت به وجود آمد اقدامات زیر را انجام دهید .

الف : دوشاخه دستگاه را فوراً از پریز برق جداکنید .

ب: اگردستتان یا دست کودک از چرخ گوشت خارج گردید ، بلافاصله دست را از دو نقطه مچ و باز و برای جلوگیری از خونریزی محکم ببندید و روی زخم را پوشانده و دست را از شانه ها بالاتر نگه دارید و مصدوم را فوراً به پزشک یا بیمارستان برسانید .

ج : درصورتیکه دست شما یاکودک در چرخ گوشت گیرکرده و خروج آن امکان پذیر نیست کوچکترین حرکتی به دست یا چرخ گوشت ندهید در صورت لزوم حرکت ، چرخ گوشت و دست مصدوم را به طوی کلی با بستن و یا تکیه دادن به محلی ثابت بگیرید و بلافاصله با تلفن ۱۲۵ گروه امداودو  نجات را به کمک بطلبید .

ه‍ : درصورت نزدیک  بودن بیمارستان یا مراکز اورژانس همزمان با خبرکردن گروه نجات کودک را به مرکز پزشکی برسانید و قبل از حرکت ،آدرس بیمارستان را به آتش نشانی اطلاع دهید .