نکاتی درباره چرخ گوشت

چرخ گوشت وسیله ای است که برای آسایش و رفاه مردم ساخته شده است ولی متاسفانه در کشور ما بر اثر بی احتیاطی و سهل انگاری والدین از یک طرف و کنجکاوی کودکان از طرف دیگر بعضاً موجب بروز خسارات جبران ناپذیر جسمی نظیر قطع عضو کودک شده است در واقع بیشتر قربانیان این وسیله رفاهی کودکانی هستند که به خاطر عدم رعایت نکات ایمنی توسط والدین به خصوص مادران تا پایان عمر با معلولیت جسمی و عارضه روحی روبرو خواهند بود هر چند خوشبختانه در سالهای اخیر به لحاظ انجام آموزشهای لازم به اقشار مختلف مردم و افزایش استانداردهای ایمنی در طراحی و ساخت آمار حوادث چرخ گوشت به حداقل ممکن رسیده است اما مجدداً رعایت نکات ایمنی مشروح زیر مورد استفاده چرخ گوشت توصیه می گردد.

۱-   بعضی از کودکان از روی کنجکاوی به تقلید از حرکت غلط بعضی از مادران خود دست را درون چرخ گوشت فرو می برند و در چنین مواقعی فقط کافی است که در اثر حرکتی دکمه چرخ گوشت تغییر وضعیت داده و به کار افتد لذا هنگام استفاده از چرخ گوشت اعم از برقی یا دستی آن را روی میز یا سکویی که دست کودک به آن نمی رسد قرار دهید و برای جلوگیری از بدآموزی و خطری که خودتان را تهدید می کند از میله مخصوص برای فرو بردن گوشت به داخل چرخ گوشت استفاده کنید.

۲-   چرخ گوشت در هنگام استفاده و زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرد از دسترس کودکان دور نگه دارید.

۳-   از کودکان با چرخ گوشت در حضور کودکان خودداری کنید زیرا تجربه نشان داده است که اطفال به علت کنجکاوی با یک حرکت ناگهانی دست خود را به داخل چرخ گوشت فرو می برند.

۴-   طول سیم چرخ گوشت نباید حداکثر از ۳۰ سانتی متر بیشتر باشد.

۵-   چرخ گوشتی ایمن تر است که طول و قطر گلویی آن کم و استاندارد باشد .

۶-   از شستشوی قسمتهای برقی چرخ گوشت به وسیله آب جداً خودداری کنید و برای نظافت آن فقط از پارچه مرطوب استفاده کنید.

۷-   حتی یک لحظه هر چند برای انجام کار فوری (جوابگویی به تلفن یا به صدا در آمدن زنگ منزل) بچه ها را با چرخ گوشت تنها نگذارید.

۸-   اگر حادثه ناگواری هنگام استفاده از چرخ گوشت به وجود آمد اقدامات زیر را انجام دهید.

الف: دو شاخه دستگاه را فوراً از پریز برق خارج کنید.

ب: اگر دستتان یا دست کودک از چرخ گوشت خارج گردید بلافاصله دست را از دو نقطه مچ و بازو برای جلوگیری از خونریزی محکم ببندید و روی زخم را پوشانده و دست را از شانه ها بالاتر نگه دارید و مصدوم را فوراً به پزشک یا بیمارستان برسانید .

ج: در صورتیکه دست شما یا کودک در چرخ گوشت گیر کرده و خروج آن امکان پذیر نسیت کوچکترین حرکتی به دست یا چرخ گوشت نداده و چرخ گوشت را و دست مصدوم را به طور کلی با بستن و تکیه دادن به محلی ثابت بگیرید و بلافاصله با تلفن  ۱۲۵ گروه امداد تماس بگیرید .

هـ: در صورت نزدیک بودن به بیمارستان یا مراکز اورژانس همزمان با خبر کردن گروه نجات کودک را به مرکز پزشکی برسانید و قبل از حرکت آدرس بیمارستان را به آتش نشانی اطلاع دهید.