نجات دو راس گوسفند از چاه

در مورخه چهاردهم خرداد ماه ۹۹ راس ساعت ۱۷/۵۵ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر سقوط دو راس گوسفند در درون چاه در یکی از مناطق درون شهری به آدرس پشت ناسیونال پشت کمپ شهرام که به محض اطلاع سریعا یک تیم از امدادگران سازمان به آدرس ذکر شده اعزام که با راهنمایی مالک گوسفند مبنی بر افتادن دو راس گوسفند در درون چاه مورد نظر و اشاره شده توسط مالک بدون فوت وقت امدادگران با نصب سه پایه مخصوص جهت رفتن به درون چاه مذکور اقدام شد که مشاهده شد دو راس گوسفند مذگور درون چاه رویت شده که پایان چاه منتهی شده به کانال شهری که سریعا با تجهیزات مخصوص هر دو گوسفند را سالم به بیرون انتقال داده و تحویل صاحب آن داده شد و در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه خود بازگشتند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر