معاونت مالی و اداری

شرح وظایف: 

۱ – مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسائل مالی و مشارکت در تهیه برنامه‌های سرمایه‌ای سازمان و تصویب پرداخت‌ها باتوجه به مجوزهای مالی سازمان و بررسی و تائید صورتهای مالی تهیه شده و بررسی مغایرات و تصمیم‌گیری نسبت به زیر علل مغایرتها

۲- مشارکت در تصمیم‌گیری پیرامون تأمین منابع مالی مورد نیاز سازمان و چگونگی استفاده بهینه از منابع ملی موجود و نظارت بر وضعیت نقدی سازمان و تدوین آیین‌نامه‌های مالی و اجرایی.

۳- شرکت در کمیته بودجه و تهیه برنامه‌ها در خصوص افزایش درآمد سازمان و پی‌گیری مطالبات سازمان و هماهنگ نمودن فعالیت‌های واحد تحت امر و پاسخگویی در زمینه مسائل مالی به مافوق و مراجعین.

۴- پاسخگویی به حسابرسان، بازرسین و سایر مراجع ذیصلاح و تهیه گزارشات مالی و کنترل ثبت دفاتر قانونی و بررسی و انطباق نظام‌های مالی باتوجه به تغییرات به وجود آمده در فعالیت‌های سازمان.

۵- تصویب پرداخت‌های اسناد بهادار، اسناد حسابداری و تنخواه‌گردان و تائید و کنترل و ثبت بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بار مالی و پرداختی و هزینه‌هایی دارند و محاسبات پرداخت‌های کارکنان در پیمانکاران و تنخواه‌گردانها و هرگونه هزینه پرداخت از طرف سازمان.

۶- پیگیری و تهیه پیش‌نویس بودجه و اقدامات لازم در جهت به دست آوردن بودجه قطعی و کنترل در هزینه‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *