محبوس شدن دو بچه در آسانسور

در مورخه پنجم خردادماه سال جاری در ساعت۱۳/۷ دقیقه ظهر روز جمعه واحد مرکزی آتش نشانی گزارشی دزیافت نمود مبنی بر گیر افتادن دوبچه در داخل یک اسانسور واقع در منزل مسکونی در میدان امام حسین(ع).نیروهای امداد ونجات سازمان بلادرنگ به محل اعزام شدند وابتدا با قطع نمودن جریان برق موتور اسانسور وتبدیل کردن ان به سیستم دستی موفق شدند نفرات محبوس شده را آزاد سازند.