محبوس شدن در آسانسور

در ساعت۱۱/۵ دقیقه صبح روز ۳۱ خرداد به آدرس جاده سلامت،مسکن مهر فرهنگیان،خیابان دانش، مجتمع مروارید،فردی در کابین آسانسور به علت قطعی برق محبوس شده بود .نیروهای امدادگر از واحد مرکز پس از رسیدن به محل بوسیله کلید مخصوص اقدام به باز نمودن درب کابین نموده وفرد را آزاد نمودند.