مانور گند زدایی سطح شهر توسط نیروهای آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری ملایر جهت ویروس کرونا

در مورخه هیجدهم فروردین ماه ۹۹ راس ساعت ۲۱/۰۰  طی هماهنگی و تصمیمات ریاست محترم ستاد بحران و کمیته مبارزه با ویروس کرونا با مدیریت جناب فرماندار محترم و دیگر مسئولین شهر از جمله دادستان و شهردار و فرمانده محترم سپاه پاسداران ملایر جهت مبارزه و جلوگیری از بروز ویروس کرونا در سطح شهر  به اتفاق هیت همراه مانوری در سطح شهر با مشارکت نیروهای زحمت کش اتش نشانی ،واحد خدمات شهری و سپاه پاسداران پایش محلول سم زدایی را در سطح شهر صورت گرفت.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر

IMG_4034 IMG_4035 IMG_4038 IMG_4046 IMG_4051 IMG_4061 IMG_4062 IMG_4030