لغزندگی خیابان حادثه آفرید

در مورخه دهم آذر ماه ۹۹ راس ساعت ۸/۱۱ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر برخورد خودروی پیکان به دیوار اطلاع داده شد که به محض اطلاع بدون فوت وقت یک دستگاه خودروی امداد نجات با تجهیزات کامل همراه امدادگران سازمان به محل وقوع حادثه اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی مشاهده شد که به دلیل لغزندگی خیابان در سطح شهر و عدم توانایی راننده در هدایت خودروی پیکان منجر به برخورد به دیوار شده که خوشبختانه صدمه جدی به راننده وارد نشده و ایشان جهت مداوا با هماهنگی ۱۱۵به یکی از بیمارستانهای شهر انتقال داده شد، و پس از ایمن سازی محل حادثه و تحویل خودرو به پلیس ۱۱۰ امدادگران سازمان با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه خود بازگشتند .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر

image_2020_11_30-8_56_30_169_aXo image_2020_11_30-8_56_31_793_Yzg