فریاد استکبار ستیز سازمان آتش نشانی ملایر همگام با ملت ایران

در مورخه ۱۳ آبان ۹۷ راس ساعت ۹/۳۰ صبح بمناسبت فرا رسیدن سیزده آبان و بیعت با فرمایشات مقام  معظم رهبری همانند سالهای گذشته جهت حضور در راهپیمایی با  مشتهای گره کرده و فریاد شعار مرگ بر امریکا ریاست محترم سازمان آتش نشانی ملایر همراه پرسنل خدوم شهرمان در راهپیمایی فوق شرکت نموده و با حضور خود در این راهپیمایی نشان دادند که سازمان آتش نشانی ملایر همگام با ملت ایران عزیز نسبت به حفظ آرمانها و جان فدایی در هر لحظه و مکانی اعلام امادگی می نماید .

IMG_7127 - Copy - Copy - Copy IMG_7135 - Copy - Copy - Copy IMG_7137 - Copy - Copy - Copy IMG_7148 - Copy - Copy - Copy IMG_7133 - Copy - Copy - Copy IMG_7163 - Copy - Copy IMG_7164 - Copy IMG_7167 - Copy IMG_7121 - Copy - Copy - Copy IMG_7113 - Copy - Copy - Copy IMG_7110 - Copy - Copy - Copy