شرکت در مانور عملیاتی

//به گزارش  سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی طی  تاریخ نوزدهم وامروز ۹۳/۷/۲۰ اقدام به برگزاری مانور عملیاتی با همکاری شرکت نفت و شرکت گاز نمود. طی این مانور برنامه هایی چون اطفاء حریق مخازن نفت وبنزین امداد ونجات افراد مصدوم اجرا شد که نیروهای واکنش سریع آتش نشانی موفق شدند طی این مانور آمادگی هرچه بیشتر خود را در مواقع اضطراری نشان دهند.