سقوط یک نفر در چاه ۲۰ متری و نجات از مرگ

image_2018_7_19-8_55_40_713_784در مورخه ۲۷ تیر ۹۷ راس ساعت ۱۰/۱۶ دقیقه شامگاه طی تماس تلفنی که توسط یکی از شهروندان به مرکز ۱۲۵ اعلام گردید مبنی بر سقوط شخصی در چاه که به محض اطلاع سریعا یک اکیپ از امدادگران با تجهیزات کامل به محل مورد نظر اعزام و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی و به دلیل بزرگ بودن دهانه چاه و ایجاد مشکل در نجات فرد سقوط کرده با اندیشیدن و درایت کامل امدادگران ابتدا از چهار تخته الوار در دهانه چاه مستقر سپس با نصب سه پایه نجات و بستن تونیک توسط امدادگران  اقدام به رفتن به درون چاه مذکور شدندو در پایان فرد مصدوم شده که از ناحیه دست و پا وگردن دچار آسیب شدید شده بودند را نجات و توسط نیروهای ۱۱۵ به بیمارستان امام حسین انتقال داده شدند .