سقوط فردی از ارتفاع

در مورخه بیست و چهارم بهمن ماه ۹۷ راس ساعت ۱۵/۳۹ دقیقه بعد اظهر طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط فردی از ارتفاع در مغازه ای رخ داده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین امداد نجات با تجهیزات کامل همراه امدادگران اتش نشانی به محل اعلام شده حرکت و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی فرد سقوط کرده و مصدوم را با وسیله برانکاد مخصوص به جای امن انتقال داده که خوشبختانه صدمه جانی نداشته فقط فرد مصدوم از ناحیه سر و صورت زخمی و صدمه دیده که با هماهنگی نیروهای ۱۱۵ فرد مصدوم را جهت مداوا به یکی از بیمارستانهای شهر انتقال داده شد که علت حادثه بنا به شواهد موجود در محل پارگی یکی از سیم بوکسل های بالابر مغازه بوده که این امر نشانگر عدم توجه مالک و عدم کنترل وسیله مورد استفاده خود بوده است لذا در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه مربوطه باز گشتند .