سقوط در تونل آسانسور ساختمان در حال ساخت

در مورخه ۲۰ خرداد ۹۷ راس ساعت ۱۰/۳۰ طی تماس تلفنی که با مرکز ۱۲۵ حاصل شد مبنی بر سقوط گارگر ساختمانی در حال کار به درون تونل اسانسور که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودرو همراه امدادگران مربوطه به محل حادثه اعزام و به محض مشاهده با رعایت اصول ایمنی شروع به امداد رسانی ونجات فرد مصدوم از تونل شدند و توسط نیروهای ۱۱۵ حاضر در محل فرد مصدوم به بیمارستان انتقال داده شد.