رعایت نکات ایمنی جهت عدم بروز آتش سوزی در جنگل و مراتع

طی درخواست روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر  از عموم شهروندان عزیز ملایر و روستاهای تابعه مبنی بر سپری نمودن فصل گرما و هنگام برداشت کشاورزان از محصولات خود در حاشیه شهر و روستاها و مشاهده نمودن علفهای هرز درون شهری و حاشیه شهر و جادها و با توجه به بروز حریق در مکانهای اشاره شده درخواست نمود که به رعایت نکات ایمنی ذیل توجه داشته تا شاهد ایجاد حریق و ضررهای مالی به شهروندان و کشاورزان و محیط زیست   در شهر و روستا نباشیم.

۱- هرگزبطری شیشه ای ( نظیر انواع بطری شیشه ای و پلاستیکی) خرده شیشه و اشیای مشابه را در داخل جنگل و مراتع رها نکنیم.(چون حالت ذره بینی دارد)

۲- از پرت کردن ته سیگار یا چوب کبریت استفاده شده در جنگل و مراتع خوداری کنیم.

۳- باید گیاهان و علوفه سطح جنگل و مراتع را با چرای دام و برداشت دستی و مکانیزه کاهش داد و تنه های پوسیده وخشک درختان در جنگل و مراتع پاک سازی شود .

۴- از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در مزارع مجاور جنگل و مراتع خوداری کنید.

۵- هنگام خاموش کردن آتش خاکسترهای اجاق را بدون اطمینان از خاموش شدن کامل (به وسیله آب یا مدفون کردن با خاک) رها نکنید.

۶- برگزاری کلاس آموزشی اطفاء حریق به روستائیان توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی از طریق دهیاران.

۷- تجهیز نمودن دهیاران و شورای روستایی به تجهیزات ابتدایی آتش نشانی جهت مقابله با حریق تا رسیدن تیم آتش نشانی.

روابط عمومی سازمان اتش نشانی ملایر