درخواست عضو شورای سازمان وشورای شهر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای شهر

هاشمی-300x240در جلسه ای که با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان ملایر در شورای شهر تشکیل شد آقای اکبر هاشمی به عنوان عضو شورای سازمان آتش نشانی به تشریح مواردی چون کمبود تجهیزات پرداخت و از نمایندگان محترم مجلس درخواست نمود جهت خدمات رسانی هر چه بهتر در عملیات سازمان نیاز به پیگیری تجهیزاتی چون خودرو نردبان دار ,خودروی سبک عملیاتی ,خودروی پشیتبانی تانکر اب ,کوله های اطفا حریق و سایر تجهیزات …. است وی همچنین درباره حقوق مزایای پایین پرسنل نیز دغدغه خاطر داشتند و نیز درباره عدم امنیت کافی در حریق های اعزامی برای آتش نشانان مطالبی را عنوان کردند.