خیر مقدم توسط مدیر محترم و نونهالان مهد کودک ارمغان تربیت به آتش نشانان ملایر

در مورخه دوم دیماه ۹۷ راس ساعت ۱۰ صبح طی در خواست مدیریت محترم مهد کودک ارمغان تربیت ملایر از پرسنل زحمت کش سازمان آتش نشانی مبنی بر حضور پرسنل به محیط مهد جهت آشنایی کودکان با فعالیتهای آتش نشانان محترم و تجهیزات آنها صورت گرفت که سازمان مربوطه با هماهنگی های لازم در این خصوص تعدادی از پرسنل با خودرو و تجهیزات اطفاء حریق به محل مهد کودک اعزام که ابتداء توسط یکی از کارشناسان محترم سازمان شروع به راهنمایی و آشنایی کودکاه هنگام بروز خطر و چگونگی برخورد و تماس با سامانه ۱۲۵ به کودکان شدند و از کودکان خواسته شد که به موارد ایمنی در منازل توجه داشته و به رعایت آنها اشاره شد لازم به ذکر است که دراین میان تعداد ۱۴۰ نفر کودک حضور داشته که در سه مرحله آموزش به آنها پرداخته شد در پایان سازمان آتش نشانی از مدیریت محترم مهد کودک ارمغان تربیت جهت ایجاد فرهنگ سازی و آشنایی کودکان در این خصوص و دوری از خطر و چگونگی برخورد با آنها  تشکر قدر دانی نمودند.

IMG_7996 IMG_7999 IMG_8008 IMG_8019