خدمات اداری سازمان آتش نشانی ملایر به مراجعه کنندگان بدون ماسک ارائه نمی شود

به گفته روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر با اشاره به مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات به شهروندان بدون ماسک گفت :

این سازمان نیز خدمات اداری و امکان انجام فرایند های قانونی نظیر صدور مجوزات را به مراجعه کنندگان بدون ماسک ارائه نمی کنددر این خصوص سرپرست سازمان مذکور تاکید کرد: در محیط سازمان و ایستگاها ی آتش نشانی نیز تمام تمهیدات و اصول بهداشتی لازم برای جلوگیری از خطر شیوع بیماری کرونا با جدیت رعایت میشود.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر