حریق موتور سیکلت در پارکینگ

در مورخه هیجدهم آذر ماه ۹۷ ساعت ۱۷/۳۹دقیقه بعداظهر طی تماس تلفنی که به مرکز سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام گردید مبنی بر آتش گرفتن موتور سیکلتی در پارکینگ یکی از منازل مسکونی خانه سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت که به محض اطلاع یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل مورد نظر حرکت به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی و هدایت کردن افراد تجمع شده در محل به دور از حریق با استفاده از یک حلقه شیلنگ یک و یک دوم اینچ و آب تحت فشار پمپ اقدام به اطفاء حریق رخ داده در موتور سیکلت نمودند و در این خصوص موتورسیکلت فوق در آتش سوخته و باعث دود زدگی سقف و مقداری هم به دیواره های پارکینگ منجر شده لذا در پایان  آتش نشانان با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه مربوطه بازگشتند .

image_2018_06_21-09_07_35_006_hF0