حریق منزل مسکونی در یکی از روستاهای مجاور

در مورخه دوم دیماه ۹۷ راس ساعت ۱۵/۵۵ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به مرکز سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی در یکی از روستاهای مجاور شهر بنام روستای حسین آباد ناظم رخ داده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل اعلام شده حرکت به محض رسیدن مشاهده شد که حریق فوق توسط همکاری و همیاری همسایگان اطفاء شده بود لذا در این خصوص با برسی های اولیه ای که صورت گرفت حریق فوق بعلت اتصال در وسایل گرمایشی بنام هیتر برقی رخ داده است که در این میان تعدادی از مدارک و اوراق شخصی و مقداری از اثباب و اثاثیه منزل مورد حریق قرار گرفته که با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه مربوطه بازگشتند .