حریق در یکی از تولیدی رویه کوبی های مبل

در مورخه نوزدهم آذر ماه ۹۷ راس ساعت ۱۶/۰۳ بعداظهر طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به مرکز سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی در یکی از تولیدیهای رویه کوبی مبل در میدان تعاون رخ داده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل اعلام شده حرکت و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی آتش نشانان اقدام به اطفاء حریق فوق نمودند لازم به توضیح است که رسیدن به موقع نیروهای سازمان به محل حریق باعث عدم نفوذ و گسترش حریق گردید و خوشبختانه در این حادثه به کسی صدمه نرسیده و به مقدار جزئی از وسایل کارگاه فوق مورد حریق قرار گرفت که پس از پایان عملیات با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه حود باز گشتند.