حریق در یکی از انبارهای علوفه در روستای علوی ملایر

در مورخه پانزدهم آذر ماه ۹۷ راس ساعت ۰۱/۰۶ دقیقه صبح طی تماس تلفنی یکی از اهالی روستای علوی ملایر به سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی در روستای مذکور رخ داده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین همراه آتش نشانان با تجهیزات کامل به محل اعلام شده حرکت و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی  مشاهده شد که حریق در یکی از انبارهای علوفه یونجه و کاه رخ داده و به دلیل وسعت و حجم زیاد آتش ،آتش نشانان جهت جلوگیری از سرایت آتش به دیگر نقاط حساس محل و دیگر انبارهای مجاور به دو تیم عملیاتی تقسیم و سریعا با استفاده از دو حلقه شیلنگ یک ویک دوم اینچ و آب تحت فشار پمپ اقدام به اطفاء حریق فوق نمودند و با توجه به مشاهدات و به گفته مالک به مقدار ۴/۵ تن یونجه و کاه در انبار مورد حریق قرار گرفته و خوشبختانه به کسی صدمه جانی نرسیده و علت حریق به گفته مالک عمدی بوده ولی جهت صحت و سقم خبر عمدی بودن موضوع  توسط کارشناسان در حال برسی می باشد.logo