حریق در کارگاه

۲۰۱۷۰۲۰۷_۰۷۴۶۵۹در مورخه۷خرداد ماه سال جاری کارگاه نجاری در انتهای خیابان ۲۴متری ظهیری دچار حریق شد.نیروهای اتش نشان از ایستگاه ۱۵خرداد به محل اعزام شدند وبه وسیله آب وشیلنگ مخصوص اقدام به اطفاء حریق نمودند.علت حریق بی احتیاطی مالک میباشد.این حادثه درساعت۲۱/۷ شب اتفاق افتاد.