حریق در کارگاه CNC تولیدی مبل در کوچه کارخانه قند

در مورخه بیست وچهارم دیماه ۹۷ راس ساعت ۸/۵۸ طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر آتش سوزی در کارگاهی در آدرس ذکر شده رخ داده است که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل اعلام شده حرکت و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتداء اقدام به قطع برق کارگاه فوق نمودند و سپس با استفاده از دو حلقه شیلنگ مخصوص و آب تحت فشار پمپ اقدام به اطفائ حریق فوق نمودند لازم به ذکر است که با سریع رسیدن نیروهای آـش نشان به محل اعلام شده مانع از وسعت آتش و رسیدن حریق به کارگاه مقابل شده که این امر باعث رضایت مندی مالک و همسایه کارگاه فوق گردید که در پایان پس از سرد سازی منطقه حریق و حصول اطمینان از وجود آتش در محل با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه مربوطه باز گشتند .

IMG_1100 IMG_1085 IMG_1083 - Copy IMG_1086 IMG_1101