حریق در کارگاه تولیدی رویه کوبی مبل

در مورخه نهم دیماه ۹۹ راس ساعت ۱۵/۴۳ دقیقه طی تماس تلفنی که با سامانه ۱۲۵ یار اتش نشانی اعلام شد مبنی بر رخ دادن حریقی در کارگاه تولیدی رویه کوبی مبل به آدرس بلوار ملت که بدون فوت وقت یک دستگاه خودروی سنگین آتش نشانی با تجهیزات کامل همراه اتش نشانان به ادرس اعلام شده اعزام و به محض رسیدن مشاهده شد که حجم حریق در حال گسترش میباشد علیهذا از مرکز تقاضای نیروی کمکی شد که سریعا یک اکیپ دیگر متشکل از پنج اتش نشان به کمک تیم اول اعزام  و اقدام به اطفاء حریق مورد نظر نمودند و این اقدام باعث عدم نفوذ اتش به دیگر مغازه های مجاور گردید و در پایان پس از سرد سازی محل و مطمئن بودن از عدم وجود حریق در محل با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود بازگشتند.

روابط عمومی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

کرگاه مبل کارگاه مبل