حریق در منزل مسکونی در شهرک ولیعصر

در مورخه بیست و نهم فروردین ماه ۹۹ راس ساعت ۱۸/۳۳ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان ساکن در شهرک ولیعصر به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر اینکه حریقی در یکی از منازل مسکونی واقع در آدرس اعلام شده رخ داده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه نیروهای آتش نشان به آدرس مورد نظر اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی و با در نظر گرفتن موقعیت منزل مسکونی مجاور ابتداء اقدام به قطع گاز شهری و برق ساختمان نمودند و مشاهده گردید که به دلیل وجود آتش و تجمع دود آتش نشانان با استفاده از کپسول هوا وارد منزل شده و خود را به پشت بام رسانده و با شکستن شیشه درب ورودی به پشت بام باعث از بین رفتن دود گردید و در این میان فوری اقدام به اطفاء حریق نمودند که با حضور به موقع آتش نشانان باعث عدم نفوذ حریق به ساختمان مجاور گردید که در این میان خوشبختانه به کسی صدمه جانی نرسیده فقط مقداری از وسایل منزل مورد حریق قرار گرفت و علت حادثه توسط کارشناسان در دست برسی می باشد و در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود بازگشتند.

image_2020_4_18-8_32_0_219_yOs image_2020_4_18-8_33_40_589_Ut7 image_2020_4_18-8_35_47_746_W1P image_2020_4_18-8_36_27_292_Qpb