حریق در منزل مسکونی در روستای حسین آباد ناظم

در مورخه شانزدهم شهریور ماه ۹۸ راس ساعت ۱۲/۵۶ دقیقه طی تماس یکی از شهروندان مستقر در روستای ذکر شده به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر آتش سوزی در یکی از منازل رخ داده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین آتش نشانی با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل مورد نظر اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی با استفاده از دو بند شیلنگ یک و یک دوم اینچ با آب تحت فشار اقدام به اطفاء حریق فوق نمودند که در این حادثه خوشبختانه به کسی صدمه جانی وارد نشده فقط مقداریاز اموال و لوازم منزل مسکونی ذکر شده از بین رفته که در صورتجلسه تهیه شده سازمان قید شده که پس از تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود باز گشتند.

image_2019_9_8-11_24_35_125_yOs image_2019_9_8-11_25_43_566_USN image_2019_9_8-11_26_14_219_QmI image_2019_9_8-11_27_3_51_Ut7 image_2019_9_8-11_27_49_901_mry image_2019_9_8-11_29_2_656_W1P