حریق در مغازه ساندویچی به دلیل بی احتیاطی مالک

01مورخه۹۳/۱۲/۱۵ راس ساعت ۱۶/۴۸ به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که حریقی در مغازه ساندویچی رخ داده که بلافاصله یک اکیپ از آتش نشانان به محل حادثه اعزام و حریق را اطفا نمودند.در این حادثه به کسی آسیبی نرسید و کارشناسان علت حادثه را بی احتیاطی مالک در داغ نمودن بیش از حد روغن فر عنوان کردند.