حریق در مجتمع آپارتمانی پنج طبقه

در مورخه بیستم خرداد ماه ۹۹ راس ساعت۱۳/۵۱ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر رخ دادن حریقی در یکی از مجتمع های مسکونی درون شهر در یکی از خیابانهای شهر در بیست متری احمدوند خیابان ایمان رخ داده و اطلاع داده شد که به محض اطلاع سریعا بدلیل حساسیت حریق در ارتفاع فرمانده عملیات آتش نشان بهرام رشیدی دو دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین به محل اعلام شده اعزام و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتداء اقدام به قطع برق و گاز ساختمان فوق نمودند سپس عملیات اطفاء شروع و به دلیل حجم زیاد حریق و دود فراوان آتش نشانان با بستن دستگاه تنفسی و ماسک به درون آتش رفته و در حال اطفاء بوده که به خاطر وسعت زیاد حریق تصمیم به تقاضای نیروی کمکی از ایستگاه عملیاتی شماره ۳ مستقر در شهرک به فرماندهی آتش نشان علی بهزادی می نماید که با دریافت خبر توسط ایستگاه شماره ۳ بدون فوت وقت اعزام و به محض رسیدن به دیگر آتش نشانان ملحق شده و با همکاری همدیگر موفق شدن که حریق فوق را مهار و مانع از رسیدن آتش به دیگر طبقات شدند علیهذا در این حادثه خوشبختانه به کسی صدمه جانی یا جراحاتی وارد نشده و در پایان پس از سرد سازی محل حریق با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان  به ایستگاه خود باز گشتند .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر

IMG_4830 IMG_4834 IMG_4836 IMG_4848 IMG_4851 IMG_4858