حریق در فضای سبز و علفهای هرز در پشت تپه های دانشگاه ملی ملایر

در مورخه ۹۷/۴/۷ راس ساعت ۲۰/۳۸ دقیقه شامگاه طی تماس تلفنی که از دانشگاه ملی ملایر به مرکز ۱۲۵ اعلام شد مبنی بر آتش سوزی در منابع طبیعی پشت دانشگاه که به محض اطلاع سریعا یک اکیپ از خودروی سنگین با آتش نشانان با تجهیزات کامل  به محل حریق اعزام که به محض رسیدن و مشاهده گسترش آتش با مرکز ۱۲۵ اطلاع و تقاضای نیروی کمکی نموده که سریعا دو اکیپ دیگر با تجهیزات کامل به تیم عملیاتی اول ملحق وشروع به اطفاء حریق نموده وبه دلیل سهول عبور بودن خودرو از تپه های پشت دانشگاه کلیه نیروهای عملیاتی آتش نشانی با مشارکت نیروهای فضای سبز و منابع طبیعی و دانشگاه و امور شهر شهرداری به طرف تپه ها جهت خاموش نمودن مابقی آتش در تپه ها حرکت نموده و پس از مستقر شدن در ارتفاع بالا با وسیله بیل اقدام به اطفاء حریق  نمودند که خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسید و علت حادثه در دست کارشناسی قرار دارد. در ضمن لازم به توضیح است  که محل مورد نظر توسط مسسولین شهر از جمله معاونت محترم   فرمانداری – معاونت عمران  فرمانداری – شهردار محترم  و معاونت خدمات شهری به همراه حراست شهرداری مورد بازدید قرار گرفت.764999 n82614364-71773782 n82875828-72266843